به پایگاه اینترنتی شرکت گنجینه های نوین زیست قشم خوش آمدید.

شرکت گنجینه های نوین زیست قشم فعال در تحقیقات، آموزش، بهره برداری و تجارت در زمینه زیست شناسی به ویژه زیست دریا، شیلات، آبزی پروری و صنایع وابسته...